HIKARI – Gold

HIKARI – Gold

liên hệ

Hikari Gold  là thức hàng ngày được thiết kế độc đáo cho cá Koi. Các thành phần được lựa chọn cẩn thận thúc đẩy tăng cường màu sắc tích cực trong khi gói vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch. Hikari thành công trong nhiều thập kỷ.