Ruby Koi

Ruby Koi Farm

CỬA HÀNG CÁ KOI

Tìm cá Koi

Giá:     -     vnđ
Kích thước:     -     cm
XÓA BỘ LỌC
Sắp Xếp

Dòng: Showa

Giới Tính: Unknow

Kích thước: 66 cm

Tuổi: 2

Giá: 120,000,000

Dòng: Showa

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Female

Kích thước: 31 cm

Tuổi: 1

Giá: 15,000,000

Dòng: Kohaku

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Unknow

Kích thước: 37 cm

Tuổi: 1

Giá: 15,000,000

Dòng: Kohaku

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Unknow

Kích thước: 38 cm

Tuổi: 1

Giá: 15,000,000

Dòng: Kohaku

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Female

Kích thước: 28 cm

Tuổi: 1

Giá: 17,000,000

Dòng: Showa

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Male

Kích thước: 34 cm

Tuổi: 1

Giá: 15,000,000

Dòng: Kohaku

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Unknow

Kích thước: 36 cm

Tuổi: 1

Giá: 18,000,000

Dòng: Kohaku

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Unknow

Kích thước: 35 cm

Tuổi: 1

Giá: 15,000,000

Dòng: Tancho

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Female

Kích thước: 33 cm

Tuổi: 1

Giá: 20,000,000

Dòng: Kohaku

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Female

Kích thước: 35 cm

Tuổi: 1

Giá: 18,000,000

Dòng: Kohaku

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Female

Kích thước: 34.5 cm

Tuổi: 1

Giá: 20,000,000

Dòng: Kohaku

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Male

Kích thước: 34 cm

Tuổi: 1

Giá: 10,000,000

Dòng: Showa

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Male

Kích thước: 28 cm

Tuổi: 1

Giá: 10,000,000

Dòng: Kohaku

Trại: Torazo Koi Farm

Giới Tính: Female

Kích thước: 31 cm

Tuổi: 1

Giá: 16,000,000

Dòng: Karashi

Giới Tính: Female

Kích thước: 37 cm

Tuổi: 1

Giá: 15,000,000

Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tạm Tính
0
Tổng
0
Tiếp tục mua hàng