Ruby Koi

Ruby Koi Farm

Dainichi Koi Farm

Trại cá Dainichi Koi Farm

  • Người lai tạo:  Hiroshi MANO
  • Địa chỉ: 909-1, Yanagisawa, kitaishikicho, Toyota-shi, Aichi 470-0453
  • Loại cá: Gosanke (Showa Sanshoku, Kohaku, Taisho Sanshoku)

Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tạm Tính
0
Tổng
0
Tiếp tục mua hàng