Kohaku 29

Kohaku 29

17,000,000

High Quality Tosai Kohaku

  • Kích thước: 28 cm
  • Giới tính: Female
  • Trại lai tạo: Torazo Koi Farm
THÊM VÀO YÊU THÍCH