Kohaku 27

Kohaku 27

18,000,000

High Quality Tosai Kohaku

  • Kích thước: 36 cm
  • Giới tính: unknow
  • Trại lai tạo: Torazo Koi Farm
THÊM VÀO YÊU THÍCH