Kohaku 23

Kohaku 23

18,000,000

High Quality Tosai Kohaku

  • Kích thước: 35 cm
  • Giới tính: Female
  • Trại lai tạo: Torazo Koi Farm
THÊM VÀO YÊU THÍCH