Kohaku 17

Kohaku 17

10,000,000

High Quality Tosai Kohaku

  • Kích thước: 34cm
  • Giới tính: Male
  • Trại lai tạo: Torazo Koi Farm
THÊM VÀO YÊU THÍCH