Kohaku 14

Kohaku 14

16,000,000

Kohaku

  • Kích thước: 31 cm
  • Giới tính: Female
  • Trại lai tạo: Torazo Koi Farm
THÊM VÀO YÊU THÍCH