Kohaku 10

Kohaku 10

15,000,000

High Quality Tosai Kuchibeni Kohaku

  • Kích thước: 38 cm
  • Giới tính: Unknow
  • Trại lai tạo: Torazo Koi Farm
THÊM VÀO YÊU THÍCH