Jumbo Tosai Karashi 06

Jumbo Tosai Karashi 06

15,000,000

Jumbo Tosai Tategoi Karashi

  • Kích thước: 37 cm
  • Giới tính: Female