HIKARI – Friend

HIKARI – Friend

liên hệ

Thức ăn nổi cho phép bạn dễ dàng theo dõi thói quen cho cá ăn dễ dàng điều chỉnh lượng thức ăn khi cần thiết, để giảm nguy cơ các vấn đề liên quan đến chất lượng nước do cho ăn quá mức. Công nghệ sản xuất tiên tiến sẽ không làm ố hoặc vấy bẩn hồ koi của bạn. Chứa vitamin C ổn định để hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch.