Ruby Koi

Ruby Koi Farm

Omosako Koi Farm

Trại cá Omosako Koi Farm

  • Người lai tạo: Takayoshi OMOSAKO
  • Địa chỉ: 178, Tochiharacho, Kure-shi, Hiroshima 737-0922
  • Loại cá: ShiroUtsuri, Showa Sanshoku

Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tạm Tính
0
Tổng
0
Tiếp tục mua hàng