Ruby Koi

Ruby Koi Farm

Marudo Koi Farm

Trại cá Marudo Koi Farm

  • Người lại tạo: Hisashi HIRASAWA
  • Địa chỉ: 92-4, Sanpyonomachi, Nagaoka-shi, Nigata, 940-1136
  • Loại: Gosanke (Taisho Sanshoku, Kohaku, Showa Sanshoku), Kujyaku, Ogon

Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tạm Tính
0
Tổng
0
Tiếp tục mua hàng