Ruby Koi

Ruby Koi Farm

Isa Koi Farm

Trại cá Isa Koi Farm

  • Người lai tạo: Mitsunori ISA
  • Địa chỉ: 491, Hiu, Ojiya-shi, Nigata, 947-0003
  • Loại cá: Gosanke (Showa Sanshoku, Kohaku, Taisho Sanshoku)

Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tạm Tính
0
Tổng
0
Tiếp tục mua hàng