Ruby Koi

Ruby Koi Farm

Cung cấp cá koi Đền Thờ Tổ (Hoài Linh) Quận 9, Tp.HCM

  • Công Trình: Đền Thờ Tổ (Hoài Linh) Quận 9, Tp.HCM
  • Dạng Hợp Đồng: Cải tạo đường ống, thi công hệ thống lọc hồ koi, cung cấp cá Koi
  • Thời Gian Thi Công: 2016

ho-ca-koi-den-tho-to-nghiep-hoai-linh

Công trình thi công hệ thống lọc cho hồ cá Koi tại đền thờ tổ nghiệp (nghệ sỹ Hoài Linh), quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Ruby Koi Farm cung cấp cá Koi và thi công hệ thống lọc

ho-koi-den-tho-to-hoai-linh-q9

Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tạm Tính
0
Tổng
0
Tiếp tục mua hàng