Ruby Koi

Ruby Koi Farm

CỬA HÀNG CÁ KOI

Tìm cá Koi

Giá:     -     vnđ
Kích thước:     -     cm
XÓA BỘ LỌC
Sắp Xếp

Dòng: Kohaku

Trại: Sakai Fish Farm

Giới Tính: Female

Kích thước: 31 cm

Tuổi: 1

Giá: 25,000,000

Dòng: Kohaku

Trại: Dainichi Koi Farm

Giới Tính: Female

Kích thước: 31 cm

Tuổi: 1

Giá: 50,000,000

Dòng: Tancho

Giới Tính: Female

Kích thước: 65 cm

Giá: 70,000,000

Dòng: Ginrin Tancho

Giới Tính: Trống

Kích thước: 62 cm

Giá: liên hệ

Dòng: Sanke

Giới Tính: Mái

Kích thước: 40 cm

Giá: liên hệ

Dòng: Kohaku

Kích thước: 48 cm

Giá: liên hệ

Dòng: Sanke

Giới Tính: Female

Kích thước: 58 cm

Giá: liên hệ

Dòng: Showa

Giới Tính: Female

Kích thước: 60 cm

Giá: liên hệ

Dòng: Goromo

Trại: Dainichi Koi Farm

Giới Tính: Female

Kích thước: 63 cm

Tuổi: 3

Giá: liên hệ

Giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tạm Tính
0
Tổng
0
Tiếp tục mua hàng